Tag: The Common Thread

“The Common Thread” รายการสืบ”ปริศนา”ช่อง Youtube พร้อมไขคำตอบ

สวัสดีผู้อ่านที่น่ารักทุกคน  ซึ่งในบทความนี้จะมารีวิวรายการใน Youtube ซึ่งเหมือนจะเป็นช่องที่มีกระแสน้อย  แต่มีสาระ  ราวกับว่าได้อ่านหนังสือหลายๆ เล่มแล้วสรุป ปริศนา  จับใจความทั้งหมดใน Episode เดียว  และในปัจจุบันทำมาหลาย Episode แล้วเพื่อเป็นช่องทางในการสืบค้นข้อมูล  ช่วยคลายความสงสัยแบบ