Tag: ไอน์สไตน์

อาจารย์มิกช์ เล่าเป้าหมายของ ไอน์สไตน์ และ อริสโตเติล

อาจารย์มิกช์ เล่าถึงเป้าหมาย อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ และ อริสโตเติล อาจารย์มิกช์ หรือ ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ เป็นยูทูปเบอร์ เล่าเรื่อง จากช่อง The Story