Tag: โอ็ด

สายกินอีกหนึ่งคนกับ “EaterOat”

วันนี้มาดูช่องนักกินที่กินเก่งไม่แพ้ “พีชอีทแหลก(Peach Eat Laek)” เลยก็ว่าได้ เขาก็คือ….”อีทเตอร์โอ็ด (EaterOat)” นั้นเอง ถ้าให้เปรียบ พีชอีทแหลก ก็จะเป็นนักกินสายกินจุ ส่วน อีทเตอร์โอ็ด นั้นจะเป็นสายกินไว แต่เอาจริงๆ