Tag: โมบิลิตี้ เซอร์กิต

ฟ้าใส พาออกกำลังสำหรับคนขี้เบื่อ ด้วยการทำ Mobility Circuit

ขึ้นเดือนใหม่ด้วยการออกกำลังการกันดีกว่า วันนี้ไปกันที่ช่องของพี่ฟ้าใส นั้นก็คือ Fitjunctions อย่างที่ทราบกันดีเพราะช่องนี้อยู่คู่คนไทยมานานนม ล่าสุดพี่ฟ้าใสผู้รู้ลึกรู้จริง อย่างมีเหตุผล ในเรื่องการออกกำลังกาย พาคนขี้เบื่อในการออกกำลังกาย มาทำ Mobility Circuit กัน พี่ฟ้าใส มีคำแนะนำหากเพื่อนที่ออกกำลังกายแบบ