Tag: แฮร์รี่ พอตเตอร์

ช่องบ่นหนัง ว่าด้วยเรื่อง 10 ไม้กวาดเวทมนตร์ จากเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์

                เรื่องราวการนำเสนอจากช่อง บ่นหนัง ว่าด้วยเรื่อง ไม้กวาดเวทมนตร์ จากหนังสือ และภาพยนตร์ในดวงใจของใครหลายๆคน อย่าง แฮรี่ พอตเตอร์ และถึงแม้ แฮร์รี่ พอตเตอร์ จะจบไปนานแล้วก็ตาม ก็ยังมีคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้หยิบมาพูดถึง