Tag: เรื่องราวในอเมริกา

อยากรู้เรื่อง “อเมริกา” แนะนำดูช่อง “จ่าโออเมริกา AROUND THE WORLD”

ต้องยอมรับว่ากระแสการไปเมืองนอกของคนไทยมีเพิ่มขึ้น  บวกกับสถานการณ์ภายในประเทศภายในบ้านไม่สู้ดีนัก  จึงเป็นเหตุทำให้คนไทยหลายคนต้องย้ายถิ่นฐานเพื่อชีวิตที่ดีกว่า  แต่กว่าจะได้ชีวิตที่ดีกว่านั้นกลับคืนมา  อาจจะยากกว่าที่คิดเพราะนอกจากมันจะไม่ได้โรยด้วยกลบกุหลาบนั้น  ยังต้องรับมือเรื่องกฎหมายในประเทศที่จะไปอยู่เสียอีก  ซึ่งในบทความนี้จะเป็นบทความรีวิวรายการของช่อง “จ่าโออเมริกา  Around  The  World” ซึ่งเป็นการนำเสนอโดยจ่าทหารเรือชาวไทยที่ไปรับใช้ชาติในกองทัพเรือสหรัฐ อเมริกา  จะมารีวิวและบอกเล่าเก้าสิบผ่านช่องทาง  Youtube