Tag: เนม

[แนะนำช่อง] ยูทูปเบอร์นักเล่าเรื่องจาก “#Hashtag” ในทวิตเตอร์ที่กำลังมาแรง

            เป็นอีกหนึ่งยูทูปเบอร์นักเล่าเรื่องที่กำลังมาแรงใน Youtube ณ ขณะนี้ นั้นก็คือคุณ เนม จากช่อง Nailname# ช่องที่จะนำเรื่องราวทีถูกติด #Hashtag ในทวิตเตอร์ แล้วรวบรวมเรื่องราว พร้อมสรุป แล้วมาเล่าให้เราฟัง