Tag: ร้านรถเข็น

ติดล้อ แนะนำร้านรถเข็นที่เปิดมานาน “ทอดมันปิ้ง” สูตรอากง

                วันนี้รายการ ติดล้อ จากช่อง Rayron รายการที่จะพาไปดู ไปชิ้ม และรู้จัก ร้านค้าที่เป็นรถเข็น หรือสตรีท ฟู้ด และใน Ep.17 นี้ ติดล้อก็มีร้านแนะนำนั้นก็คือ