Tag: พี่ส้ม มารี

พี่ส้มเปิด “กล่องสุ่ม” รองเท้ามือสองไปพร้อมกับพี่โอ็ต ปราโมทย์

                พี่ส้ม มารี จากช่อง zommarie หรือตอนนี้ น่าจะเป็นพี่ส้ม กล่องสุ่ม ไปแล้วเพราะว่าชอบเปิด “กล่องสุ่ม” ต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกล่องสุ่ม กล้องฟิมล์ กล่องสุ่มผลไม้ กล่องสุ่มเครื่องครัว