Tag: ผีโทรมาเข้ารายการวิทยุ

หนึ่งแอลซี เล่าเรื่องหลอน ในอดีต “ผีโทรมาเข้ารายการวิทยุ”

                จากช่อง nuenglc ที่นำเสนอการ เล่าเรื่องหลอน ๆ อีกหนึ่งช่อง โดยคุณหนึ่งแอลซี ได้หยิบเรื่องหลอนๆ ในอดีตที่เคยเกิดขึ้นและเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมา โดยใช้ชื่อเรื่องหลอนนี้ว่า “ผีโทรเข้ารายการวิทยุ” ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ลองดูสิว่าเรื่องเล่านี้จะหลอนขนาดไหน