Tag: ซาอุ

“Kim Property Live” วิเคราะห์ซาอุเทขาย พันธบัตรสหรัฐ 2 หมื่นล้าน ไปทำอะไร!!

“Kim Property Live” วิเคราะห์ซาอุเทขาย พันธบัตรสหรัฐ 2 หมื่นล้าน ไปทำอะไร!!                 พี่คิม จากช่อง Kim Property Live ออกมาวิเคราะห์เรื่องเศรษฐกิจการเงิน