Tag: จอร์จ ฟลอยด์

สถานะการณ์จริง!! เหตุการณ์ ประท้วงในอเมริกา จากช่อง “Mr.JiroChan”

สถานะการณ์จริง!! เหตุการณ์ ประท้วงในอเมริกา จากช่อง “Mr.JiroChan” จากการเหตุการณ์ความไม่พอใจกรณีตำรวจที่ใช้ความรุนแรงในการจับกุมชายผิวสีชื่อ จอร์จ ฟลอยด์ จนถึงขั้นเสียชีวิต ทำให้หลายคนเกินความไม่พอใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวจนบานปลายไปถึงการประท้วง และขยายออกไปทั่วทั้งอเมริกา คุณจีโร่ จากช่อง Mr.JiroChan ที่กำลังอาศัยอยู่ในอเมริกานั้นเลยอาสาพาไปชมสถานะการณ์จริงจาก