อาจารย์มิกช์ เล่าเป้าหมายของ ไอน์สไตน์ และ อริสโตเติล

อาจารย์มิกช์ เล่าถึงเป้าหมาย อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ และ อริสโตเติล

อาจารย์มิกช์ หรือ ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ เป็นยูทูปเบอร์ เล่าเรื่อง จากช่อง The Story Review มาตอบคำถามที่ได้รับจากแฟนเพจ ถึงเรื่องเป้าหมายของชีวิต โดย อาจารย์มิกช์ ก็ได้ออกตัวก่อนเลยว่า อาจารย์มิกช์ ไม่กล้าที่จะเอาชีวิตของตัวเอง ที่ผ่านมา 40 ปี นั้นมาตอบหรือชี้ทางให้ได้ แต่จะขอยกตัวอย่างผู้ที่ได้เป็นบุคคลของโลกที่เก่งๆ นั้นมาตอบแทนนั้นคือ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ และ อริสโตเติล

อาจารย์ มิกช์ ได้หาข้อมูลและเชื่อว่าการส่งต่อประสบการณ์จากคนรุ่นก่อนนั้นมีความสำคัญอย่างมาก พร้อมยกตัวอย่างจากคำพูดเมื่อ ศตวรรษที่ 12 ว่า “ฉันสามารถมองเห็นสิ่งที่ไกล กว่าสิ่งที่ตาฉันเห็นได้ ก็ต่อเมื่อฉันยื่นอยู่บนหัวไหล่ของยักษ์”  และขยายคำว่ายักษ์นั้นหมายถึงคนรุ่นก่อนนั้นเอง ทั้งนี้ก็ได้เล่าต่อไปว่า อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นั้นเองก็เคยพูดเหมือนกันว่าเขาเองก็เรียนรู้จากคนรุ่นก่อนเช่นกัน

เล่าถึง อริสโตเติล ก่อน ทั้งประวัติและความเป็นมาทำของ อริสโตเติล นั้นเป็นมาอย่างไร จนได้พูดถึงเรื่องการมีชีวิตและเป้าหมายจากความคิด อริสโตเติล โดย อริสโตเติล ได้พูดไว้นั้นคือ “วิธีการและเป้าหมาย” หมายถึงว่าเมื่อเราสำเร็จอย่างหนึ่งก็จะต่อยอดไปทำอีกอย่างหนึ่งเรื่อยๆ แต่ชีวิตแบบนี้นั้นมันไม่มีปลายทาง จนได้ศึกษาและหาคำตอบ จนคิดได้ว่าจริงๆแล้วคนเราไม่ได้ต้องการแก้วแหวนเงินทอง แต่ต้องการ “การมีชีวิตที่ดี” นั้นเอง

เล่าถึง อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ โดยพูดถึงความคิดของ ไอน์สไตน์ ที่มีคำพูดหนึ่งที่เขาได้พูดไว้ว่า “ทุกๆวันข้ามเจ้าเตือนตัวเองนับล้านครั้งว่า ชีวิตทั้งภายในและภายนอกของข้าพเจ้านี้ ขึ้นอยู่กับแรงงานของคนอื่น ทั้งคนที่ยังมีชีวิตอยู่ และผู้ซึ่งที่สิ้นชีวิตไปแล้ว ข้าพเจ้าต้องใช้แรงงาน มอบคืนในสัดส่วนที่เท่ากัน ขณะที่ข้าพเจ้าเป็นรู้รับ และเป็นผู้รับตลอดเวลา” นั้นหมายถึงว่าการที่เขามาถึงจุดนี้ได้นั้น มันไม่ใช่เพราะว่าตัวเขาเป็นผู้สร้างเพียงคนเดียว แต่เขาได้รับความรู้และอานิสงส์ จากคนที่รอบที่มีชีวิตและเสียชีวิตไปแล้วนั้นเอง การมีชีวิตของ ไอน์สไตน์ การทำอะไรบ้างสิ่งเพื่อตอบแทนคนรอบๆนั้นเอง

ขอขอบคุณช่อง : The Story Review